Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
  • Text Hover
Predavači


04.07. – 15.07.2017.

Osijek, Muzej Slavonije

EVA HÜHN

violina  

 

17.07. – 28.07.2017. 

Milna, otok Brač

DOROTEA VISMARA

viola, komorna glazba 

 

20.07. – 31.07.2017.

Milna, otok Brač

JOEL HOFFMAN

kompozicija 

 

02.08. – 06.08.2017. 

Milna, otok Brač 

OFER FALK

violina  

 

02.08. – 06.08.2017.

Milna, otok Brač

STEPHANIE GONLEY

violina 

 

02.08. – 12.08.2017. 

Milna, otok Brač 

ASYA KUSHNER

violina  

 

02.08. – 12.08.2017.

Milna, otok Brač

NATALIA GVOZDETSKAYA

violina 

 

01.08. – 07.08.2017. 

Milna, otok Brač 

ANA DOMANČIĆ

flauta 

 

14.08. – 23.08.2017.

Milna, otok Brač

DAVID GRIGORIAN

violončelo 

 

ILAN SCHNEIDER

viola  

 

GUSTAVO TAVARE

Sviolončelo 

 

MONIKA LESKOVA

Rviolončelo 

 

WLADIMIR KOSJANENKO

violina, viola 

 

MARINA NOVAK

flauta 

 

SILVIJA SONDECKIENE

violončelo 

 

LASZLO MEZO

violončelo 

 

EDUARD GRACH

violina 

 

EDUARD GRACH

violina 

 

RADOVAN CAVALLIN 

klarinet 

 

JULIA DINERSTEIN

viola 

 

IVANČICA KALANJ

violina 

 

VALERY OISTRAKH

violina

 

ANNA KANDINSKAYA

violina

  • Text Hover
Smještaj.

Illyrian Resort

info@illyrian-resort.hr +38598759657

Hotel Sidro

hotelsidro@hotmail.com +38521636603

Uvjeti i cijene.

Saznaj više o cijenama i uvjetima sudjelovanja u međunarodnoj ljetnoj školi